ACERTA en SST vzw samen voor talentmanagement in de sociale economie

Acerta2017
Persbericht

Brussel, 13 maart 2018 – Hr-dienstenverlener ACERTA en SST vzw, de koepel van sociale werkplaatsen, sloegen in 2016 de handen in elkaar. Ze wilden laten zien dat het peilen naar talenten en drijfveren ook binnen de sociale tewerkstelling een meerwaarde is. ACERTA is de exclusieve aanbieder van TMA – Talenten Motivatie Analyse –, de leden van SST vzw kunnen ervoor kiezen TMA in te zetten voor de selectie, ontwikkeling en evaluatie van hun (doelgroep)medewerkers. Het is een complementaire samenwerking geworden waar allen - ACERTA, SST vzw én de TMA-methodologie - van hebben bijgeleerd. Dit kondigen SST en Acerta aan naar aanleiding van de Dag van de Zorg.

Talentmanagement ook bij kansengroepen, uiteraard

TMA is een geïntegreerde systematiek voor de selectie, ontwikkeling en evaluatie van medewerkers, ACERTA is daarvan in België de exclusieve aanbieder. De TMA-methodiek brengt snel, diepgaand en wetenschappelijk ondersteund de drijfveren en talenten van medewerkers in kaart én slaat de brug naar de competenties. Peter Tuybens, Director - Senior Coach ACERTA: "Dat dergelijke methodologie wordt ingezet voor topkaders vinden we vanzelfsprekend. Minder courant is het om deze methodologie in te zetten voor kansengroepen tot vandaag. Want daar valt net zo goed een heel belangrijke mate van rendement te halen. In de samenwerking tussen SST en ACERTA werd dat al heel snel duidelijk."

Ondernemen om te werken aan verandering

Samen Sociaal Tewerkstellen – SST vzw - is de netwerkfederatie van sociale werkplaatsen in Vlaanderen, vanaf Januari 2019 maatwerkbedrijven. 84 sociale werkplaatsen zijn lid. Goed voor een totale tewerkstelling van 9900 werknemers, waaronder 4860 doelgroepmedewerkers. Sociale werkplaatsen creëren werk voor iedereen die dreigt uit de boot te vallen. Om de drempel te verlagen voor de opstap naar werk worden er veel inspanningen geleverd. Het is de bedoeling van de leden en van SST om de talenten en drijfveren van mensen te ontdekken en verder te ontwikkelen en die via werk te laten renderen, voor de maatschappij en voor zichzelf. Daarin verschillen SST en zijn leden niet van eender welk bedrijf in eender welke sector: talenten en drijfveren van mensen worden in hrm ondertussen al wel langer erkend als hét vertrekpunt voor een succesvolle samenwerking. En net als elk ander bedrijf zijn de leden van SST gebaat bij een gedegen methodologie om die talenten en drijfveren in kaart te brengen. Via een ruim marktonderzoek en in samenwerking met een aantal believers kwamen ze bij Acerta terecht.

Erik Vermeiren, HR partner social profit : "Het unieke aan deze methodologie, is de link tussen talenten en de ontwikkelbaarheid van competenties. Vertrekkend van de drijfveren en de talenten, krijg je een objectieve, positieve foto van de medewerker met aanduiding welke competenties moeilijk, matig of goed ontwikkelbaar zijn. Een invalshoek die voor SST vernieuwend was".

Zelfde filosofie, bijgestelde tool

Waarin SST en zijn leden verschillen van andere bedrijven, is de doelgroep en de context die elke ondernemer aanpast naar de noden van die kwetsbare groepen. Daarenboven is het voorzien van begeleiding op de werkvloer een cruciaal ingrediënt. Het gaat over laaggeschoolde, langdurig werkloze personen met een fysieke, psychische of sociale problematiek.

Wouter Galle, Adviseur HR, SST vzw: "Het zijn mensen die het niet gewend zijn om online vragenlijsten af te werken, mensen die niet altijd over de juiste woordenschat beschikken om zich correct uit te drukken. Kwetsbare groepen met een curriculum aan voornamelijk negatieve ervaringen en mislukkingen wanneer het over tewerkstelling gaat. Dit is ook een arbeidsmarktsegment met specifieke knelpunten, zoals hogere verzuimcijfers, om er een te noemen. Enzovoort. De filosofie van de focus op talenten en drijfveren mogen we dan gemeen hebben met andere bedrijven, voor de tool TMA was SST toch een uitdaging. Er moesten wel wat aanpassingen gebeuren en wat accenten verlegd worden. Maar kortom TMA creëert een positief verhaal en plaatst de medewerkers in de spotlight die ook zij verdienen. Dit alleen maakt al een waardevol instrument." Peter Tuybens: "De rol van de begeleider en het validatiegesprek zijn hier ook nog belangrijker dan elders. Daarom zullen de SST-leden die met TMA aan de slag willen, altijd eerst een grondige opleiding tot TMA-geaccrediteerde volgen."

De Lochting, een gebruiker

Leden van SST waren op zoek naar een tool voor hun hrm. En dat niet alleen omdat sociale werkplekken door de overheid uiteraard ook doelen opgelegd krijgen. In plaats dat iedereen op zijn manier een oplossing uitwerkte, beschikken ze dankzij de samenwerking tussen SST en ACERTA nu over dezelfde professionele tool die ook andere bedrijven gebruiken. De Lochting is zo een van de leden die TMA ondertussen al meermaals heeft gebruikt. Vincent De Coninck, De Lochting: "TMA is geen wondermiddel voor iedereen, maar het geeft meestal een correct beeld, zet je aan het denken en geeft jou en je omgeving bepaalde handvaten om met jezelf aan de slag te gaan indien je dit wilt. TMA kan soms wel confronteren, maar heeft hierdoor volgens mij ook meer impact."

Ook de talentmanagementtool zelf wint erbij

Peter Tuybens: "De ervaring is in twee richtingen positief. De toepassing van TMA door SST-leden heeft zonder meer een verdiepend en verbredend effect gehad op TMA. Het heeft ons toch weer anders naar bepaalde uitdagingen laten kijken. Zo bleek voor SST-leden de team-focus van TMA heel waardevol – TMA verschaft ook inzicht in de invloed die de verschillende talenten hebben op elkaar. Wel, die shift zien we ook algemeen in de arbeidsmarkt: het belang van het team-perspectief bij talentmanagement wordt groter." En zo leert weer iedereen van iedereen.

Over SST vzw
Samen Sociaal Tewerkstellen - SST vzw - is de netwerkfederatie van de sociale werkplaatsen in Vlaanderen. Vanaf januari 2019 maatwerkbedrijven. SST vzw versterkt sociaal ondernemen, werkt aan verandering voor mensen in de samenleving en zet werk in als methode. 83 sociale werkplaatsen en een 10-tal arbeidszorgcentra zijn lid van SST vzw, goed voor een tewerkstelling van bijna 10.000 medewerkers.
SST vzw moedigt zijn netwerk aan om sociale tewerkstelling te creëren.
SST vzw communiceert en promoot de impact van zijn leden en het netwerk.
SST vzw verdedigt de belangen van zijn leden en beoogde doelgroepen.
SST vzw neemt het formeel en gestructureerd werkgeverschap op.
Waarom? Omdat investeren in sociale tewerkstelling rendeert! Sociale werkplaatsen kunnen op korte termijn minstens extra 1600 jobs creëren voor doelgroepmedewerkers. Uit eigen onderzoek blijkt dat de tewerkstelling van 1 VTE doelgroepmedewerker € 12.228 nettowinst oplevert voor de maatschappij.
www.samensociaaltewerkstellen.be

Over ACERTA
ACERTA is als hr-dienstengroep in België gespecialiseerd in het advies, de informatisering en de verwerking van administratieve processen rond loonverwerking, sociale zekerheid, kinderbijslag, vestigingsformaliteiten en de professionalisering van het hr-beleid. De groep ondersteunt ondernemers en organisaties in elke groeifase en bij elk hr-proces. De kracht van mensen, daar draait het om bij ACERTA. ACERTA wil zijn mensen optimaal inzetten om zo het menselijk kapitaal van ondernemingen te optimaliseren. Daarbij is ACERTA een partner voor starters, zelfstandigen en vrije beroepen, kmo's en hr-professionals in privéondernemingen en overheidsinstellingen.

ACERTA telt meer dan 1300 medewerkers, verdeeld over 38 kantoren in Vlaanderen, Brussel en Wallonië. De groep kende in 2016 een omzet van ruim 170 miljoen euro. 1 starter op 5 passeert effectief langs ACERTA's ondernemingsloketten. De groep beheert het statuut van 1 zelfstandige op 3 en 1 onderneming op 4 gebruikt haar oplossingen.

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met
ACERTA – Sylva De Craecker
T +32 478 27 93 62
E Sylva.De.Craecker@ACERTA.be

SST – LINDE BREWAEYS
T +32 477 99 47 62
E linde.brewaeys@sst.be

 

Webdesign Desk02