Werknemers ontslaan is duur

Freddy Michiels
Ontslaan.jpg(image/jpeg)

Naast de hoge loonkost swingen ook de ontslagkosten in ons land de pan uit. Uit een studie van Deloitte blijkt dat België in veel gevallen qua ontslagkosten het duurste land is na Italië.

Op dit moment is er een groot verschil tussen een werknemer die zelf zijn ontslag geeft en een werknemer die ontslagen wordt. Wanneer een werkgever iemand aan de deur zet, bedraagt de opzegtermijn doorgaans dubbel zoveel als wanneer die werknemer zelf opstapt. NSZ wil daar verandering in brengen door beide opzegtermijn gelijk te trekken naar diegene die de werknemer moet respecteren, op voorwaarde dat die werknemer eerder al een schriftelijke opmerking heeft gekregen. “Dat maakt de procedure logischer, eenvoudiger en goedkoper”, zegt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws.

Enkel Italië doet nog slechter

Onderzoek van consultancybedrijf Deloitte toont aan het ontslaan van werknemers haast nergens ter wereld duurder is dan in België. Enkel Italië zou het op dat vlak slechter doen. Voor heel wat kmo’s is het niet evident om iemand die al lang in dienst is te ontslaan wanneer die werknemer zijn werk niet meer naar behoren doet. Ofwel moet die kmo een lange opzegtermijn respecteren, ofwel een hoge ontslagvergoeding betalen, wat in kleine bedrijven beslist geen sinecure is.

NSZ heeft ook moeite met het verschil in opzegtermijn naargelang de werknemer of de werkgever beslist heeft om de samenwerking stop te zetten. Wanneer een werkgever iemand aan de deur zet, bedraagt de opzegtermijn doorgaans dubbel zoveel als wanneer die werknemer zelf opstapt. Daar wil NSZ verandering in brengen door beide opzegtermijnen volledig gelijk te schakelen en te brengen naar diegene die de werknemer moet respecteren, maar wel enkel op voorwaarde dat de betrokken werknemer op voorhand een gegronde schriftelijke opmerking heeft gekregen over zijn functioneren binnen het bedrijf. Wanneer een werkgever een werknemer die minstens 6 maanden in dienst is, ontslaat, moet dat ontslag gemotiveerd moeten worden. Een schriftelijke opmerking is dus niet meer dan logisch.

Webdesign Desk02